PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe www.roborinth.ee isikuandmete vastutav töötleja on Roborinth OÜ (registrikood 14784519) asukohaga asukohaga Järvesaare, Tiidu küla Rõuge vald Võru maakond 66296, e-post info.roborinth@gmail.com, telefon +372 5622 2872.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • ettevõtte nimi, registrikood, KMKR, aadress, ettevõtte esindaja nimi, telefoni number ja e-posti aadress;
  • kauba kohale toimetamise aadress;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Roborinth e-pood kasutab analüüsimiseks Google Analyticsit.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kliendiga sõlmitud müügileping.

Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmiseks ja juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse Roborinth e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Roborinth on andmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance UAB.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmetele on juurdepääs ka veebipoe arendajal hing hooldajal.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Uudiskirja saamine ja sellest loobumine

Uudiskirja saamiseks annab klient vastava nõusoleku. Kliendil on võimalik eelnimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost on sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu tähtajatult.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (info.roborinth@gmail.com). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Andmete kustutamine on võimalik nende isikuandmete puhul, mida ei ole seadusest tulenevalt tarvis enam kauem säilitada.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Küpsiste kasutamine

Roborinth e-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient Roborinth e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

Veebipoes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

  •     seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada Roborinth e-poe kasutamist;
  •     püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Roborinth e-poes;
  •     esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile   sobilikku reklaami ja pakkumisi;
  •     kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Roborinth e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Roborinth e-pood piksleid (pixel tags), mille abil jälgitakse müüja veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).